Gee Bee Model E Sportster

GeeBee E sportster (EVG 2015) 5399

Gee Bee Model E Sportster (replica) at the Evergreen Aviation Museum.


Gee Bee Model E Sportster at Evergreen Aviation Museum; 2015